ERASMUS+ Rekrutacja

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została rekrutacja studentów i doktorantów Instytutu Socjologii UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym i obejmuje dwa etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), w ramach II etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Kandydaci na wyjazd w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu ERASMUS+ składają wnioski do Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+ dr Martyny Kawińskiej (m.kawinska@uksw.edu.pl). Wniosek składany jest na formularzu, przyjętym i ogłoszonym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW (dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Prosimy zapoznanie się z obowiązującą w Instytucie Socjologii Procedurą Rekrutacyjną na praktyki (do pobrania)

Dodatkowe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl)

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA W INSTYTUTCIE SOCJOLOGII NA PRAKTYKI – do pobrania

 

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na studia w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2017/2018 (semestr letni). Rejestracja odbywać się będzie w systemie USOSweb do 09.10.2017 roku. Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się poniżej, zaś lista i szczegóły dostępnych ofert w systemie USOSweb.

 

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 2017-2018 – do pobrania

INSTRUKCJA WYPEŁANIANIA WNIOSKÓW W USOS PRZEZ STUDENTÓW – do pobrania

INSTRUKCJA OPINIOWANIA STUDENTÓW PRZEZ WYKŁADOWCÓW – do pobrania

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach