Kongres Samorządność-Wspólnota-Rozwój. 25 lat Samorządności w Polsce - 23.04.2015