Wyróżnienia prof. Włodzimierza Okrasy

Międzynarodowe czasopismo Statistics in Transition new series (SiTns), którego Redaktorem Naczelnym jest Prof. Włodzimierz Okrasa, zostało włączono do prestiżowej bazy indeksacyjnej Elsevier/SCOPUS. Poniżej cytujemy fragment wiadomości od Scopusa, dołączając zaproszenie do publikowania  tekstów w SiTns:

 

?Dear  Professor Włodzimierz Okrasa,
 The title mentioned above has been evaluated for inclusion in Scopus by the Content Selection & Advisory Board (CSAB).  The review of this title is now complete and the CSAB has advised that the title will be accepted for inclusion in Scopus. For your information, the reviewer comments are copied below: 

 This is a professionally run journal of wide interest. An interesting feature is the brief introduction in each 
issue given by an editor. This will be seen by readers as evidence of close editorial scrutiny and enhance 
the credibility of the journal, besides being of interest in itself. The separation of the contents according to 
 the nature of the article is also an appealing idea (?)
 

Yours sincerely, 
Scopus Title Evaluation Support"

 

Prof. Włodzimierz Okrasa został ponadto zaproszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pełnienia funkcji Ewaluatora projektów w Programie ?Granty na granty ? wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej?

 

Prof. Włodzimierz Okrasa jest również organizatorem sesji pn. "Spatial Aspects of Well-Being: a cross-national comparative perspective" (wybranej na drodze konkursowej przez Międzynarodowy Instytut Statystyki)  na 60tym Światowym Kongresie Statystyki w Rio de Janeiro (26-31 lipiec 2015); w sesji tej biorą udział eksperci z Chin, Rosji, Ukrainy, USA i Polski, więcej informacji: http://www.isi2015.org/

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach