Konferencja "Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii" - 26-27.05.2015