Międzynarodowe seminarium pracy socjalnej Kryzys - Praktyka - Dialog - 09.06.2015