Podziękowanie dla Pani dr Krystyny Klimskiej - 15.06.2015