Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Ekonomia

EKONOMIA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I rok I st.

dr Dariusz Karaś

I rok

dr Bartosz Stachowiak

II rok I st.

dr Dariusz Prokopowicz

II rok

dr Bogusław Marks

III rok I st.

dr Dariusz Filip

III rok

dr Grzegorz Gałek

EKONOMIA MENEDŻERSKA
I rok II st. dr inż. Piotr Komorowski - -

 

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach