Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Ekonomia

EKONOMIA 2018/2019

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I rok I st.

dr Anna Dziurny

I rok

dr Magdalena Hryniewicka

II rok I st.

dr Wanda Wojas

II rok

dr Bartosz Stachowiak

III rok I st.

dr Dariusz Prokopowicz

III rok

dr Adrian Sadłowski

EKONOMIA MENEDŻERSKA
I rok II st. dr Dariusz Filip - -
II rok II st. dr inż. Piotr Komorowski - -

 

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!