Program studiów - kierunek Ekonomia

Program studiów na kierunku ekonomia obowiązujący w roku akademickim 2017 / 2018: 

EKONOMIA I stopień:

I rok 2018/2019

II rok 2018/2019

III rok 2018/2019

---

EKONOMIA menedżerska II stopień