Program studiów - kierunek Praca socjalna

Programy studiów na kierunku praca socjalna obowiązujące w roku akademickim 2017 / 2018: 

PRACA SOCJALNA I stopień