Kierownictwo

 

DYREKTOR INSTYTUTU

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW

k.wielecki@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR INSTYTUTU

ds. dydaktycznych i studenckich

KOORDYNATOR KIERUNKU SOCJOLOGIA

dr Marta Luty-Michalak

m.luty@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR INSTYTUTU

ds. badań naukowych i rozwoju

dr Anna Linek

a.linek@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

KOORDYNATOR KIERUNKU EKONOMIA

dr Dariusz Karaś

dariusz.karas@uksw.edu.pl

 

 

 

 

                                                     

 

KOORDYNATOR KIERUNKU PRACA SOCJALNA

mgr Agata Rozalska

a.rozalska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW

NIESTACJONARNYCH

dr Jolanta Pakulska

j.pakulska@uksw.edu.pl