Konferencja "Polska w czasach niepewności"

Komitet Socjologii PAN

Instytut Socjologii UW

zapraszają na konferencję

 

POLSKA W CZASACH NIEPEWNOŚCI:

MODERNIZACJA INSTYTUCJI I PROBLEMY

POKOLEŃ

 

30 listopada 2012

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

sala 316

 

Program

 

9.00 Otwarcie konferencji

Andrzej Waśkiewicz, Dyrektor IS UW

 

9.10 Sesja 1: GENERACJE POLAKÓW: RYZYKO I NIEPEWNOŚĆ.

 

Keynote speaker ? Kazimierz W. Frieske, IS UW

 

Maciej Gdula, IS UW

Samorealizacja i cenzura. Nowe pokolenie klasy średniej i zarządzanie sobą w

warunkach elastyczności.

 

Piotr Ostrowski, IS UW

?Okaleczone pokolenie?: młodzi na rynku pracy z punktu widzenia MOP.

 

Maciej Pańków, SGH

Elastyczność jest ? a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku.

 

Zofia Szweda-Lewandowska, IPiSS

Baby boomers i pokolenie Y - perspektywa starości.

 

Mikołaj Lewicki, IS UW

Hipoteka pewniejsza niż ślub? Finansjalizacja jako źródło niepewności i uspołecznienia.

 

Dyskusja

 

11.00 Przerwa

 

11.15 Sesja 2: MODERNIZACJA, ZMIANA SPOŁECZNA I NOWE PROBLEMY

SPOŁECZNE.

 

Keynote speaker ? Franciszek Kampka, WNS SGGW

 

Dariusz Zalewski, IS UW

Systemy emerytalne - ubezpieczenie ryzyka czy ryzyko ubezpieczenia?

 

Jędrzej Stasiowski, IS UW

O ryzyku zaklętym we współczynniku Giniego. Kiedy nierówności dochodowe zaczynają nam doskwierać?

 

Agata Stasik, IS UW

Obywatele wobec ryzyka i niepewności technologicznej - przypadek gazu łupkowego.

 

Paweł Poławski, IS UW

Regulowanie niepewności - wewnętrzne sprzeczności proceduralizmu.

 

Zofia Czepulis?Rutkowska, IPiSS

Nowe ryzyka socjalne a reformy instytucji zabezpieczenia społecznego w Polsce.

 

13.15 Przerwa

 

13.45 Dyskusja panelowa: UKRYTE RYZYKA SPOŁECZNE.

 

Prowadzenie - Krzysztof Koseła, IS UW

 

Marek Bednarski, IPiSS

Juliusz Gardawski, SGH

Joanna Zamecka, IPSiR UW

Tomasz Zarycki, ISS UW