Strategic communication in social media

W dniach 8-16 maja 2017 r. gościć będziemy Profesora Nuno Miguela de Silva Jorge z cyklem wykładów pt. STRATEGIC COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA (30 godz.). Przedmiot kierowany jest do osób zainteresowanych problematyką nowych mediów w przestrzeni społecznej oraz problematyką nowych form komunikacji. 

Zaleczenie przedmiotu jest równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Zajęcia prowadzone będą popołudniami i w godzinach wieczornych, aby nie kolidowały z zajęciami obligatoryjnymi.

Limit miejsc wynosi 35 osób. Opis przedmiotu znajduje się w systemie USOS:

https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-StratComm

Zainteresowani studenci mogą zapisać się bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych:

ewa.poplawska@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach