XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Przedstawiamy listę grup tematycznych zatwierdzonych przez Radę Programową Zjazdu spośród nadesłanych zgłoszeń.

Lista do pobrania (TUTAJ):

Jednocześnie informujemy, że zestawienie pełnych opisów (abstraktów) grup tematycznych opublikujemy 12 stycznia 2013 r.

Termin zgłaszania propozycji referatów (lub posterów) do organizatorów grup tematycznych: 20 luty 2013 r.


Ogłoszenie składu grup tematycznych: 11 marca 2013 r.

Zgłoszenia udziału w grupach tematycznych prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów grupy, (w terminie do 20 lutego 2013 r.) na adresy mailowe podane w zestawieniach.

Zgłoszenie referatu powinno zawierać:
- tytuł w języku polskim i jęz. angielskim
- streszczenie proponowanego wystąpienia (ok. 400 słów)
- afiliację autora, stopień (tytuł) naukowy
- dane kontaktowe (adres mailowy, telefon)

Zgłaszającym przypominamy o zasadzie jeden uczestnik ? jedno wystąpienie. Organizatorzy nie mogą mieć referatów w trakcie swoich sesji.


Organizatorom grup tematycznych przypominamy, że obrady grupy trwają ok. 135 minut (2 godz.15 min). W trakcie obrad grupy tematycznej może wystąpić nie więcej niż pięciu referentów, ale zalecane jest, by ograniczyć się do czterech wystąpień. Rygorystycznie ma być przestrzegana zasada - maksymalnie 2/3 czasu (90 minut) zajmują referaty, a minimum 1/3 (45 minut) przeznaczona jest na dyskusję. Grupa tematyczna nie może składać się wyłącznie z członków jednego zespołu badawczego (instytutu, uczelni).

Forma zgłaszania udziału w sesji posterowej ustalana jest przez organizatorów.