Zapowiedź - międzynarodowa konferencja naukowa "Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne" - Warszawa 7.06.2017

Zapraszamy do udziału w Konferencji pracowników socjalnych, socjologów, psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką sytuacji kryzysowych. W dyskusji nad proponowanymi tematami zamierzamy odwołać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również praktyki. Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i praktycznych, które znajdują zastosowanie w pracy socjalnej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji. 

Komunikat

Karta zgłoszeniowa 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach