Ogólnopolskie badania socjologiczne "Młodzież a wartości 2017"

Niniejszym informujemy, że od połowy maja na terenie całego kraju przeprowadzane są badania socjologiczne pt. "Młodzież a wartości 2017". Proces badawczy koordynuje zespół pracowników Katedry Socjologii Religii oraz Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Kierownikiem zespołu jest Dziekan naszego Wydziału i jednocześnie kierownik Katedry - ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba. Jest to czwarta edycja badań młodzieży szkolnej i akademnickiej, które rozpoczęły się w  1988 r. Patronat nad badaniami objęło Ministrestwo Edukacji Narodowej. Obecnie zespół badawczy monitoruje prace zespołów ankieterskich w terenie. Zebrane dane pozwolą na opis sfery aksjonormatywnej młodzieży uczącej się i studiującej. Materiał badawczy będzie można również porównać z wynikami z lat ubiegłych. 

Informacje o publikacji wyników badania będą ukazywały się na bieżąco na stronie Instytutu Socjologii.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach