Zapowiedź - konferencja naukowa "Jak skutecznie budować pokój? Sprawiedliwość a przebaczenie" (w 50-tą rocznicę Światowego Dnia Pokoju) - Warszawa 07.11.2017

Serdecznie zapraszamy na konferencję z katolickiej nauki społecznej, która odbędzie się 7 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Temat przewodni konferencji związany jest z 50-tą rocznicą Światowego Dnia Pokoju.

Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach. Liczymy na owocną dyskusję i dobre spotkanie.

W imieniu Organizatowrów,

ks. dr Artur Wysocki

Zakład Katolickiej Nauki Społecznej

Katedra Socjologii Religii

Instytut Socjologii WNHiS UKSW

Komunikat

Karta zgłoszeniowa

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach