Kursy podnoszące kompetencje zawodowe kadry akademickiej

Zapraszamy kadrę akademicką do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe.

Zajęcia będą prowadzone w zakresie:
- Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (w tym m.in. projektowanie innowacji, uczenie przez działanie),
- Prowadzenia dydaktyki w języku angielskim,
- Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych (SPSS,SAS),
- Kluczowych umiejętności dydaktycznych (wystąpienia publiczne, emisja głosu).

Rekrutacja rozpoczęła się 1 lipca 2017 r., a pierwsze kursy rozpoczną się już w listopadzie 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny jest na stronie:

www.ankiety_badawcze.uksw.edu.pl/index.php/789392?lang=pl] oraz w formie wydruku na stronie Projektu:
www.ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/zasady-rekrutacji

Kursy realizowane są w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach