Listy rekrutacyjne na studia

Listy rekrutacyjne na kierunki studiów prowadzone w Instytucie Socjologii (I i II stopień):

Socjologia I

Socjologia II

Ekonomia I

Ekonomia menedżerska II

Praca socjalna I

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach