Strategiczny dla polityki społecznej w Polsce projekt realizowany przez zespół ks. prof. Sławomira H. Zaręby

Projekt pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki" realizowany jest przez zespół UKSW w Warszawie (ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba - kierownik projektu oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, dr Marek Kulesza, dr Agnieszka Regulska, dr Marta Luty-Michalak i dr Marcin Zarzecki). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Celem przedsięwzięcia jest profesjonalizacja opieki nad niesamodzielnymi seniorami poprzez wypracowanie jednolitej definicji niesamodzielności, stopni niesamodzielności oraz standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO), w tym teleopieki, świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób. Wypracowane kryteria ocen stopnia niesamodzielności pozwolą jednoznacznie zaliczyć osobę do jednej z trzech kategorii osób niesamodzielnych. Celem projektu jest także wypracowanie standardów kształcenia stanowiących podstawę szkolenia w zakresie świadczenia usług AiO, w tym teleopieki.

Całkowita wartość dofinansowania z UE - ponad 28 mln

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach