Zaproszenie do udziału w konferencji

Do 15.11 br. trwa nabór abstraktów na konferencję pt.: ?Metodologie jakościowe - stan badań pół wieku po ?Odkrywaniu teorii ugruntowanej?". Uprzejmie przypominamy, że do 15 listopada br. mogą Państwo zgłosić swój udział w konferencji ?Metodologie jakościowe - stan badań pół wieku po ?Odkrywaniu teorii ugruntowanej?" organizowanej przez: Zakład Socjologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz Katedrę Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2017 w Ustce.

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim (600-700 słów) należy przesyłać poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFNFD151TBrq1MFWSKIayGGsYWs0s6NB_0e97wEHF-guwRGg/viewform

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

www.50latodkrywania.wordpress.com

CfP:

http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/50latMTU-call-for-papers.pdf

Zapraszamy!

Komitet Organizacyjny

- - -

Qualitative methodologies - state of research half a century after 'The discovery of a grounded theory'. We are still welcoming new submissions until November 15. Titles with an abstract (600-700 words) should be submitted via the form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHFI-vf1wlYnQbxBaFuOD-RmGhnYBXarjTFOP19DC8puzu-A/viewform

Conference: Qualitative methodologies - state of research half a century after 'The discovery of a grounded theory' is organised by: Sociology of Culture Department of the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Sociology of Organization & Management Department of the Lodz University and Administration and Sociology Department of the Pomeranian Academy in Slupsk, 9th December 2017 in Ustka, Poland

For details, please visit website of the conference:

www.50yearsofgtm.wordpress.com

CfP:

http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/50yearsGTM-call-for-papers.pdf

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach