Lumen 2017 w kategorii Rozwój - Leaders in University Management

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-technologicznej PCG Academia w 2015 roku. Jednym z założeń konkursu było wyróżnienie osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.

Do konkursu zgłoszono 56 wniosków konkursowych, w tym 19 w ramach kategorii Rozwój. Nominowanymi w tej kategorii, wraz z ?Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW? były Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska.

Statuetkę w imieniu zespołu realizującego projekt odebrał koordynator merytoryczny dr Marcin Zarzecki, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Uczelnię podczas wydarzenia reprezentowali: JM Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński, prof. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr Maria Hulicka, kanclerz UKSW oraz mgr Anna Kołcz, kwestor Uczelni.