+ Dla stażodawców

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w projekcie pt. ?Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW?, którego przedmiotem jest organizacja płatnych staży dla studentów drugiego i trzeciego roku kierunku Ekonomia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 70 studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poprzez odbycie 360 godzin staży u pracodawców w okresie od 01.11.2017 do 30.09.2019 r.
Poszukiwane są podmioty przyjmujące stażystów pojedynczo lub w grupach, których działalność wymaga zatrudnienia pracowników o profilu bliskim do absolwenta kierunku Ekonomia m.in.:

1.    instytucje administracji publicznej,
2.    instytucjach finansowych,
3.    przedsiębiorstwach produkcyjnych,
4.    przedsiębiorstwach usługowych,
5.    uczelniach wyższych itp.

Rekrutacja stażystów obędzie się w podziale na 5 edycji po 14 osób. Wymiar stażu obejmuje realizację 360 godz. roboczych zadań stażowych, w tym nie mniej niż 20 godz. roboczych tygodniowo i trwa do 16 tygodni. Program stażu związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku Ekonomia i jest formą praktycznego zdobycia wiedzy przez studentów.

Zarówno stażysta, jak i opiekun stażysty/ów zatrudniony przez podmiot podejmujący stażystę/ów otrzymuje wynagrodzenie finansowane z funduszy Projektu. Przed rozpoczęciem stażu stażyści poddani będą badaniom lekarskim, a także w trakcie trwania stażu będą posiadać ubezpieczenie NNW sfinansowane przez fundusze Projektu. Dodatkowym atutem Projektu są proste procedury uczestnictwa.

Więcej informacji znajduje się na stronie Projektu: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/881

W przypadku chęci uczestnictwa w Projekcie i pozyskaniu stażysty/ów w Państwa podmiocie, a także przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Z poważaniem,
Zespół projektowy
 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach