Informacja o projekcie stażowym dla studentów kierunku Ekonomia (tryb stacjonarny)

Dnia 18 grudnia 2017 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW rusza pierwsza edycja rekrutacji uczestników projektu „Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”.
Zapraszamy studentów drugiego i trzeciego roku Ekonomii studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do udziału.
Szczegóły na stronie Projektu: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/881