Zapowiedź - sympozjum naukowe "Polska młodzież i wiara" - Ołtarzew 20.01.2018