Plany zajęć na semestr letni

Niniejszym informujemy, że plany zajęć na semestr letni wszystkich kierunków studiów w naszym Instytucie zostały zamieszczone w zakładkach poszczególnych kierunków. Oczywiście plany będą podlegać stosownym aktualizacjom w miarę potrzeb dydaktycznych.