Studia podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Studia Podyplomowe Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia to pierwsze tego typu studia w Polsce. Ich przygotowanie i wdrożenie są wynikiem śledzenia nie tylko trendów, doświadczeń europejskich i światowych, ale również odpowiedzią na konsekwencje zmian społecznych, demograficznych, ekonomicznych czy kulturowych. Informatyzacja połączona z innowacyjnością to obecnie jedne z podstawowych kierunków rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) możemy zaproponować Państwu unikatowy charakter Studiów Podyplomowych, łączących praktykę z teorią, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie Interesariuszy w ochronie zdrowia w Polsce.

Koordynowana Ochrona Zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta.

Serdecznie zapraszam!
Jarosław Fedorowski
prof. nadzw. dr hab. n. med., MBA
Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia