Podstawowe założenia

Studia Podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia umiejscawiają się w obszarze kosztowej - efektywności, jakości oraz ciągłości opieki nad pacjentem. Problematyka KOZ zyskuje na aktualności zwłaszcza w obliczu ostatnich zmian w systemie ochrony zdrowia wprowadzających elementy i mechanizmy KOZ.

Według Polskiego Stowarzyszenia Koordynowanej Ochrony Zdrowia - Menedżer Koordynowanej Ochrony Zdrowia (MKOZ) to osoba, której głównymi zadaniami powinny być:
?    koordynacja ciągłości opieki nad pacjentem,
?    monitorowanie jakości opieki oraz jej kosztowej - efektywności. 

MKOZ najczęściej odpowiada przed zarządem organizacji ochrony zdrowia koordynując działania lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych oraz pozostałego personelu. Obecnie, koordynowaniem opieki zajmują się lekarze i pielęgniarki, których jest zbyt mało w systemie.  Ponadto, personel medyczny jest obciążony licznymi obowiązkami klinicznymi i nie posiada kierunkowego wykształcenia w dziedzinie KOZ.

Zadania MKOZ dotyczą sfery kosztowej-efektywności, jakości oraz ciągłości opieki nad pacjentem i są związane m.in. z:
?    monitorowaniem procedur medycznych;
?    doradzaniem pacjentom;
?    wspomaganiem kadry medycznej;
?    pracy na rzecz instytucji finansujących ochronę zdrowia;
?    wytyczaniu aktualnych standardów;
?    informowaniu o zmianach na rynku ochrony zdrowia;
?    kreowaniu schematów postępowania oraz kultury jakości wśród uczestników systemu.