Zadania i cele

Menadżer Koordynowanej Opieki Zdrowia:
1. powinien być kluczowym członkiem podmiotu leczniczego lub innej organizacji związanej z opieką nad pacjentem, szczególnie finansującej świadczenia;
2. powinien raportować do zarządu organizacji i niezwłocznie zgłaszać zauważone problemy;
3. powinien współpracować z dyrektorem ds. medycznych, dyrektorem ds. opieki nad pacjentem (pielęgniarstwa) podmiotu, a także z rzecznikiem praw pacjenta;
4. będzie bardzo dobrze predysponowany do obejmowania kierowniczych stanowisk w organizacjach KOZ w Polsce, których intensywnego rozwoju należy się spodziewać w najbliższych latach. 

Prawdopodobne wydaje się, że na poziomie centralnym oraz wojewódzkich, zostaną stworzone ośrodki opieki koordynowanej (2018). 

Menadżer Koordynowanej Opieki Zdrowia będzie idealnym profesjonalistą do pomocy w tworzeniu takich ośrodków, a także do zatrudnienia.
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach