Adresaci

Adresaci studiów to osoby, które ukończył studia wyższe (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku i którzy chcą zostać Menedżerami Koordynowanej Ochrony Zdrowia (certyfikat MKOZ).

Ofertę studiów w szczególności kierujemy do:
?    absolwentów studiów z zakresu Zdrowia Publicznego;
?    pracowników administracji szpitali;
?    pracowników administracji oddziałów szpitalnych, klinicznych;
?    pracowników administracji placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ);
?    pracowników jednostek opieki długoterminowej;
?    pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia;
?    pracowników Ministerstwa Zdrowia;
?    pracowników Urzędów Marszałkowskich;
?    pracowników instytucji ubezpieczeniowych;
?    osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i wdrożyć idee opieki koordynowanej w jednostkach, w których pracują.

Absolwenci studiów uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ?Fellow of the Polish Association of Managed Care? nadawany przez Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz możliwość używania desygnacji ?FPAMC?.