Rada programowa

prof. JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MBA, Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Przewodniczący

dr MARCIN ZARZECKI - Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Dyrektor Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych CTI

dr MARTYNA KAWIŃSKA ? kierownik Zakładu Gerontologii Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, UKSW, Kierownik Studiów MKOZ

mgr FILIP NOWAK - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji

mgr ANNA SZCZERBAK - MBA, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Liaison Officer European Hospital Federation (HOPE). Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Menedżer studiów MKOZ