Program

Ramowy program zajęć obejmuje następujące moduły:

   1. Uwarunkowania systemu ochrony zdrowia                56 godzin
   2. Standardy Koordynowanej Ochrony Zdrowia (KOZ)    40 godzin
   3. Specyfika Koordynowanej Ochrony Zdrowia (KOZ)     48 godzin
   4. Studium pryzpadków (case studies)                         40 godzin
       - przegląd najważniejszych realizacji i projektów koordynowanej opieki zdrowotnej

Harmonogram zjazdów 2018

Pierwszy zjazd odbędzie się w październiku 2018 r.