Rekrutacja

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku).

Nabór uczestników rozpoczyna się w maju 2018 r.

Koszt studiów wynosi 6000 zł (plus 30 zł jednorazowa opłata za wydanie dyplomu)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć I edycji studiów w roku akademickim 2018/2019 ? październik 2018 r.

Studia trwają 2 semestry (184 godziny). Zajęcia będą odbywały się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie i wybranych placówkach medycznych.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) - logowanie na stronie www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe składają następujące dokumenty:
   1.    kwestionariusz osobowy, który drukuje się po zarejestrowaniu w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA (IRK);
     2.    dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)
     3.    kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich);
     4.    kserokopię dowodu osobistego (dwie strony).

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w systemie USOS Web po złożeniu dokumentów do dziekanatu.

Dokumenty można składać:
osobiście w Dziekanacie Instytutu Socjologii WNHiS w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud 23 pokój nr 228
?    wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00
?    środa i piątek w godz. 08:30-11:30

przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 228

Z dopiskiem: Studia Podyplomowe MKOZ

UKSW zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o uruchomieniu studiów.