Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2018/2019

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Socjologii do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2018/2019 została uruchomiona.

=> I etap rekrutacji: 05.02.-03.03.2018 - składanie przez studentów wniosków w USOS web;

=> II etap rekrutacji: 07-13.03.2018 - egzaminy językowe w SJO

=> III etap rekrutacji: 14-22.03.2018 - posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.03.2018.
 

Więcej szczegółów: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/319
 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach