Zaproszenie na sympozjum "Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą?" - Warszawa 17-18.03.2018.

Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca ? po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów. Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części -  z podaniem numeru wybranego warsztatu:

+ Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA - mgr Tadeusz Wieszczyk
+ Cyber?uzależnienia - dr Ewa Michałowska
+ Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mgr Maria Chmielewska
+ Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie -  dr Irena Grochowska
+ Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie - dr Paweł Kwas
+Wartości w rodzinie ? najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą - mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach  od 9.00  do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę. Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.

PROGRAM

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
dr Paweł Kwas