Konkurs "Etyka w finansach"

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską edycję konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie ? organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu. Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:

- BGŻ BNP Paribas S.A.
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Bank Zachodni WBK S.A.
- Bank Spółdzielczy w Płońsku

Jak wziąć udział w Konkursie ? Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.
Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl
W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r. Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2018 r. Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail:

sekretarzkeb@cpb.pl oraz:

https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/konkurs-etyka-w-finansach/dokumenty-do-pobrania

Biuro:


Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8 (dawniej ul. Kruczkowskiego 8)
00-380 Warszawa
Tel.: 720 895 222
Faks: 22 48 68 403

Załączniki

https://mailing.uksw.edu.pl/2018/02-22/Etyka_w_finansach_-_ulotka_180213_EO.pdf