IV edycja Social Thought Master Courses z udziałem prof. Margaret S. Archer, 15-16 maja 2018 - UKSW, Warszawa

W dniach 15-16 maja 2018 r. zapraszamy na konferencję naukową i wykłady mistrzowskie w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW pt. Człowieczeństwo i kultura w czasach przemian cywilizacyjnych.
Człowiek, jego podmiotowość i kultura to fundamentalny przedmiot wszystkich nauk humanistycznych, ze społecznymi włącznie. Analiza i interpretacja tak zarysowanego zakresu refleksji ma długą tradycję, najpierw na gruncie filozofii, a potem także nauk szczegółowych. Warto i dzisiaj postawić pytanie o tę złożoną relację człowieczeństwa i kultury. Celem konferencji jest spojrzenie na te kwestie z perspektywy realizmu krytycznego i morfogenetycznej ?ramy wyjaśniającej?. Zadanie takie postawiliśmy sobie już rok wcześniej. Tym razem chcemy zawęzić przedmiot naszych dociekań. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na doprecyzowanie samego pojęcia podmiotowości i człowieczeństwa, ale szczególnie interesują nas trzy aspekty:
- pedagogiczny: systemu edukacji,
- ekonomiczny: przemian kapitalizmu,
- filozoficzno-socjologiczny: kultury w procesie przemian technologicznych.

Jakiego rodzaju szanse lub zagrożenia, wyzwania i napięcia możemy dostrzec lub przewidywać w tych trzech obszarach? Obrady każdej sesji będą poprzedzone wykładami mistrzowskimi  prof. Margaret S. Archer

- ?Morphogenesis and the Structuring of Social Institutions; the Example of State Educational Systems?
- ?Humanity and Reality: Millennial Contradictions?
- ?The Generative Mechanism underlying Digitalization?

Swoją obecność potwierdzili także: prof. Paul Dembiński, prof. Wiesław Gumuła, prof. Marek Rembierz, dr Roberto Scalon, prof. Anna Śliz, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Marek S. Szczepański.

Zapraszamy do udziału aktywnego (z referatami) i biernego.

Języki konferencji: polski i angielski ? zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/

Zgłoszenia referatów w języku polskim lub angielskim przyjmujemy do 6 kwietnia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://goo.gl/forms/Ht8uA6RL3y6K0aQk2

Call for papers

Zaproszenie