ERASMUS - rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytut Socjologii do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja uzupełniająca na rok 2018/2019 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 23.04 ? 11.05.2018 ? składanie przez studentów wniosków w USOSweb,
  • II etap rekrutacji: 15.05 ? 18.05.2018 ? egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 23.05.2018 ? posiedzenie instytutowej komisji  rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28.05.2018.