Zapowiedź - ogólnopolska interdyscyplinarna konferncja naukowa "Społeczeństwo.net. Jednostki, grupy, sieci w przestrzeni realnej i wirtualnej" - Warszawa, 17.05.2018 r.