Zaproszenie - I sesja naukowa „System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami” - 5 czerwca 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na I sesję naukową realizowaną w ramach zadania badawczego: pt. „System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami”. Sesja odbędzie się 5 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 12.15-15.00, na UKSW, w sali nr 201, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa, bud. 23. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Program