Dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS UKSW w Warszawie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi

Prezydent RP w dniu 28 maja 2018 roku, za wybitne osiągnięcia naukowe odznaczył dra Marcina Zarzeckiego, prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krzyżem Zasługi. W imieniu Pana Prezydenta odznaczenie wręczył Pan Minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach