Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na semestr letni 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

=> I etap rekrutacji: do 09.10.2018 - składanie przez studentów wniosków w USOS web;

=> II etap rekrutacji: 15-22.10.2018 - egzaminy językowe w SJO

=> III etap rekrutacji: 22-25.10.2018 - posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 26.10.2018.