Ostatnie pożegnanie Profesora Mieczysława Trzeciaka

W imieniu Dyrekcji oraz pracowników i studentów, z głębokim żalem informujemy o śmierci Pana Profesora Mieczysława Trzeciaka, emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Socjologii. Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 marca br. Msza św. o godz. 11:00 w Marysinie w kaplicy cmentarnej przy ul. Korkowej.

Jednorazowa zmiana dyżuru dr Magdaleny Markockiej

Niniejszym informujemy, że w obecnym tygodniu nastąpi jednorazowa zmiana dyżuru dr Magdaleny Markockiej - zostanie on przesunięty z czwartku na środę (godz. 9:00 - 9:45), pok. 316.

Ogłoszenie Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich, dr Olga Kotowska-Wójcik serdecznie zaprasza studentów II i III roku na obowiązkowe szkolenie w dniu 15 marca br. (czwartek) o godz. 11.00 do sali 417. Będzie sprawdzana lista obecności.

Zapowiedź - ogólnopolska konferencja naukowa "e-sport w społeczeństwie" - Warszawa 23.04.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej pt. "e-sport w społeczeństwie". Zjawisko e-sportu jest współcześnie szybko rozwijającym się fenomenem, który jednocześnie odznacza się następującymi atrybutami: rosnącą liczbą fanów, zawodowymi graczami, amatorskimi i profesjonalnymi drużynami, organizatorami lig oraz turniejów e-sportowych. Wydarzeniom e-sportowym towarzyszą duże pieniądze, błysk fleszy i obecność kamer. Czytaj więcej »

Zaproszenie - konferencja naukowa "Swój-Obcy-Wróg: w labiryntach kultur"- Warszawa 28.05.2018

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej ?Obcy w labiryncie kultur?, która odbędzie się 28 maja (poniedziałek) 2018 roku w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. W czasie naszych obrad pragniemy zaakcentować silniej problematykę inności w następującej relacji: ?Swój ? Obcy ? Wróg: w labiryntach kultur?. Liczymy na udział naukowców różnych dyscyplina naukowych, socjologii, antropologii kulturowej i społecznej, filozofii, psychologii, pracy socjalnej czy historii. Czytaj więcej »

Konkurs "Etyka w finansach"

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską edycję konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach. Czytaj więcej »

Zapowiedź - seminarium naukowe "Pielęgniarstwo w Polsce - poszukiwania etosu zawodu zaufania publicznego" - Warszawa, 07.03.2018.

UWAGA: seminarium odbędzie się w auli 106 w bud. nr 23

Terminarz sesji poprawkowej semestru zimowego 2017-18

Zaproszenie - konferencja naukowa "Patriotyzm gospodarczy - mit czy potrzeba" - Warszawa, 28.02.2018.

W imieniu JM Rektora UKSW - ks. prof. zw. dra hab. Stanisława Dziekońskiego - zapraszamy wszystkich pracowników i studentów Instytutu Socjologii do udziału w konferencji pt. "Patriotyzm gospodarczy - mit czy potrzeba"  która odbędzie się w dniu 28 lutego br. w Auli Jana Pawła II na kampusie Dewajtis. Poczatek o godz. 15:00. Ze względu na charakter wydarzenia, a także zbieżność z aktualną problematyką gospodarczą, szczególne zaproszenie Ksiądz Rektor przesyła dla studentów kierunku Ekonomia. Czytaj więcej »

Zaproszenie na sympozjum "Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą?" - Warszawa 17-18.03.2018.

Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca ? po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów. Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części -  z podaniem numeru wybranego warsztatu:
Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach