Program MOST

Godziny rektorskie w dniu 2 listopada br. (czwartek)

W związku z Mszą Świętą w intencji zmarłych pracowników i studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 2 listopada br. (czwartek), na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych godziny od 9:30 do 11:30 są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  

Strategiczny dla polityki społecznej w Polsce projekt realizowany przez zespół ks. prof. Sławomira H. Zaręby

Projekt pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki" realizowany jest przez zespół UKSW w Warszawie (ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba - kierownik projektu oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, dr Marek Kulesza, dr Agnieszka Regulska, dr Marta Luty-Michalak i dr Marcin Zarzecki). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Czytaj więcej »

Pożegnanie ks. prof. dra hab. Witolda Zdaniewicza SAC (1928-2017)

Seminarium Ceteris Paribus i ESN UKSW

Instytut Socjologii organizatorem międzynarodowej konferencji ISSR w 2019 r.

Miło nam poinformować, że propozycja Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, dotycząca organizacji międzynarodowej konferencji naukowej ISSR w 2019 roku, zwyciężyła! Będzie to znaczące wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzja zapadła na tegorocznej konferencji ISSR, która na przełomie czerwca i lipca odbywała się w Lozannie (Szwajcaria). Kandydaturę UKSW zaprezentowali prof. Maria Sroczyńska oraz ks. dr Artur Wysocki. Doceniono wszechstronność przygotowanej oferty oraz potencjał rozwojowy naszego Instytutu Socjologii. Czytaj więcej »

Jubileusz Profesora Andrzeja Wójtowicza

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach