Dr hab. Joanna Truszkowska - obecność w czasie sesji egzaminacyjnej

Informujemy, że Pani dr hab. Joanna Truszkowska będzie obecna w czasie sesji egzaminacyjnej dnia 29.06. br. (poniedziałek) w godz. 17:30 - 19:30, zarówno dla studentów trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego.   

Sekretariat Instytutu Socjologii nieczynny w dniu 18.06. br. (czwartek)

Z powodu obowiązkowego szkolenia administracyjnego (BHP) Sekretariat Instytutu Socjologii będzie nieczynny w dniu 18.06. br. (czwartek).

Terminarz egzaminów w sesji letniej 2014/15

Ogłoszenie - karty obiegowe

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 20.06. br . studenci będą mieli możliwość podbicia kart obiegowych w następujących  jednostkach:

Biuro Karier - 9 00.-12.00

Kwestura 8.00-15.00

Biblioteka Główna- 10.00-15.00,

 

Informacja o Dziale Pomocy Materialnej zostanie przekazana później. 

Dział Kształcenia UKSW

Podziękowanie dla Pani dr Krystyny Klimskiej

Pracownicy Instytutu Socjologii pragną wyrazić serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną Pani dr Krystynie Klimskiej, która z końcem bieżącego roku akademickiego przechodzi na emeryturę. 

Decyzja Dziekana WNHiS w sprawie przedłużenia terminu składania prac dyplomowych

Niniejszym informujemy o decyzji Dziekana WNHiS dotyczącej przedłużenia terminu składania prac dyplomowych na naszym wydziale do dnia 17 czerwca br. (środa).

Decyzja Dziekana WNHiS

Odwołanie dyżuru dra Marcina Zarzeckiego w dniu 10.06.2015

Dyżur dra Marcina Zarzeckiego w dniu 10.06.2015 r. o godz. 18:00 (środa) zostaje odwołany. 

Przeniesienie odpracowania zajęć dra Piotra Zawady

Odpracowanie zajęć dra Piotra Zawady (z piątku po Bożym Ciele) zostało przeniesione z wtorku (09.06) na czwartek (11.06), od godz. 18:30. 

Instalacja Sensoryczna CUBE na UKSW

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach