Gratulacje dla Pana prof. Włodzimierza Okrasy

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 25 czerwca br. Pan prof. Włodzimierz Okrasa odbierze z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską, czyli tzw. profesurę belwederską. Tym samym uzyska pozycję profesora tytularnego, najwyższy stopień naukowy przyznawany w Polsce. Czytaj więcej »

Wpisy u Pana prof. Leszka Korporowicza

Informujemy, że Pan prof. Leszek Korporowicz będzie dokonywał w dniu jutrzejszym (sobota zjazdowa - 20.06 br.) wpisów i zaliczeń ze swoich przedmiotów. 

Nagroda dla naszej koleżanki dr Olgi Kotowskiej-Wójcik

Miło nam zakomunikować, że Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS - Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Informacji i Promocji - Członek Komisji) Zdzisław Gumkowski (doradca Prezesa - Członek Komisji), mec. Czytaj więcej »

Dr hab. Joanna Truszkowska - obecność w czasie sesji egzaminacyjnej

Informujemy, że Pani dr hab. Joanna Truszkowska będzie obecna w czasie sesji egzaminacyjnej dnia 29.06. br. (poniedziałek) w godz. 17:30 - 19:30, zarówno dla studentów trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego.   

Sekretariat Instytutu Socjologii nieczynny w dniu 18.06. br. (czwartek)

Z powodu obowiązkowego szkolenia administracyjnego (BHP) Sekretariat Instytutu Socjologii będzie nieczynny w dniu 18.06. br. (czwartek).

Terminarz egzaminów w sesji letniej 2014/15

Ogłoszenie - karty obiegowe

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 20.06. br . studenci będą mieli możliwość podbicia kart obiegowych w następujących  jednostkach:

Biuro Karier - 9 00.-12.00

Kwestura 8.00-15.00

Biblioteka Główna- 10.00-15.00,

 

Informacja o Dziale Pomocy Materialnej zostanie przekazana później. 

Dział Kształcenia UKSW

Podziękowanie dla Pani dr Krystyny Klimskiej

Pracownicy Instytutu Socjologii pragną wyrazić serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną Pani dr Krystynie Klimskiej, która z końcem bieżącego roku akademickiego przechodzi na emeryturę. 

Decyzja Dziekana WNHiS w sprawie przedłużenia terminu składania prac dyplomowych

Niniejszym informujemy o decyzji Dziekana WNHiS dotyczącej przedłużenia terminu składania prac dyplomowych na naszym wydziale do dnia 17 czerwca br. (środa).

Decyzja Dziekana WNHiS

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach