Sprawozdanie z konferencji "Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności"

    W dniu 3 czerwca 2014 r. w kampusie przy ulicy Wóycickiego 1/3 odbyła się konferencja naukowa ?Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności? zorganizowana przez Instytut Socjologii UKSW. Problematyka konferencji wpisała się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią były rodzinne konteksty: zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności. W myśl powszechnie panującej opinii, bowiem, rodzina jest podstawową komórką społeczną, a zatem stanowi fundamentalny, konstytutywny element każdego społeczeństwa. Czytaj więcej »

Pan dr Rafał Wiśniewski ponownie w Zarządzie Głównym PTS!

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Pan dr Rafał Wiśniewski został wybrany na kolejną kadencję do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i ponownie objął funkcję Wiceprzewodniczącego PTS. Serdecznie gratulujemy!   

Rekomendacje dla programu nauczania dla kierunku Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że wysoki poziom kształcenia na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW został potwierdzony przez szereg rekomendacji / akceptacji podmiotów zewnętrznych. Instytucje te w przesłanych dokumentach zwracają uwagę na bogactwo zagadnień prezentowanych na zajęciach, dotyczących wszystkich sfer oddziaływania, w jakich dziś porusza się pracownik socjalny. Czytaj więcej »

Medale KEN dla pracowników Instytutu Socjologii

Niezmiernie miło jest nam poinformować o wyróżnieniach pracowników Instytutu Socjologii UKSW. Podczas święta uczelni, w dniu 28 maja 2014 r. medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczono Panią dr Elżbietę Bojanowską, Panią dr Annę Linek, Panią dr Agnieszkę Wołk oraz Pana dra Rafała Wiśniewskiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowo-dydaktycznej!   

Porozumienie o współpracy Instytutu Socjologii UKSW i Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Niezmiernie miło jest nam poinformować o zawarciu w dniu 30.04.2014 r. porozumienia o współpracy między Instytutem Socjologii UKSW a Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Jednym z głównych założeń przedmiotowego porozumienia jest prezentacja na rzecz studentów kierunku Praca socjalna specyfiki pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW - Hospicjum Stacjonarnym.  Czytaj więcej »

Postawy wobec religii przedsiębiorców a percepcja rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Etos polskiego przedsiębiorcy

Zespół badawczy Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby zrealizował badanie na reprezentacyjnej próbie przedsiębiorców (n = 1002 respondentów zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia, wielkości podmiotu, branży, miejsca ulokowania przedsiębiorstwa). Czytaj więcej »

Badanie warszawskiej edycji Nocy Muzeów 2014

      Niezmiernie miło jest nam poinformować o przeprowadzeniu badań socjologicznych warszawskiej edycji Nocy Muzeów 2014. Badania odbyły się w nocy z soboty na niedzielę 17/18 maja 2014 i przeprowadzone zostały przez studentów Instytutu Socjologii UKSW w wybranych placówkach. Ankieterzy prowadzili analizę w oparciu o narzędzie badawcze skonstruowane w Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierunkeim ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby. Czytaj więcej »

PILNE! Warsztaty na kierunku Praca socjalna

Do dnia 16 maja 2014 r. dla studentów kierunku Praca socjalna istnieje możliwość zapisania się na warsztaty prowadzone przez Panią dr hab. Joannę Truszkowską oraz Panią dr Jolantę Łodzińską.

Szczegóły przedstawione są w poniższych odnośnikach:

Warsztat 1 - dr hab. Joanna Truszkowska

Warsztat 2 - dr Jolanta Łodzińska Czytaj więcej »

Podpisanie umowy ramowej o partnerstwie strategicznym oraz współpracy Instytutu Socjologii UKSW i GfK

Dnia 9 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisano umowę ramową o partnerstwie strategicznym i współpracy z koncernem GfK. Uniwersytet reprezentowali Rektor UKSW Jego Magnificencja ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński, dyrektor Instytutu Socjologii ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba oraz pracownicy Instytutu - dr Rafał Wiśniewski i mgr Marcin Zarzecki. Po stronie koncernu umowę sygnowała Pani Agnieszka Sora ? Członek Zarządu, w obecności Pani Dyrektor Katarzyny Żakowskiej i Pani Dyrektor Sylwii Nowak. Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach