Zaproszenie na seminaria akademickie - Karol Wojtyła Fellowship

 

Karol Wojtyła Fellowship - to program seminariów i tutoringu, który oferuje studentom to, czego często nie daje współczesna uczelnia ? udział w fascynującej intelektualnej przygodzie poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące Boga oraz relacji łączącej naukę i wiarę.  W nadchodzącym semestrze zapraszamy na następujące seminaria: Czytaj więcej »

Technologie informatyczne dla Pracy socjalnej I roku - informacja

Szanowni Państwo!

W najbliższy czwartek (20.02.2014 r.) zajęcia z Technologii informatycznych dla I roku kierunku Praca socjalna na studiach stacjonarnych prowadzone przez Panią mgr Justynę Stępkowską odbędą się w formule e-learning.

 

mgr Marcin Choczyński

Sekretariat Instytutu Socjologii

Odczyt Pana Profesora Włodzimierza Okrasy

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa o odczycie naszego Pracownika - Pana Profesora Włodzimierza Okrasy - na temat roli Międzynarodowego Instytutu Statystyki (MIS/ISI) w rozwoju statystyki  publicznej na świecie. Odczyt ten jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Statystyczne w dniu 19.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 (sala 204, II piętro).  Czytaj więcej »

Konferencja naukowa Instytutu Socjologii UKSW - "Ekonomia XXI wieku. Gospodarka w warunkach Nowej Ekonomii" Warszawa 09.04.2014 r.

ZAPROSZENIE
do uczestnictwa w Konferencji Naukowej
pt.
?EKONOMIA XXI wieku?
na temat:
?Gospodarka w warunkach Nowej Ekonomii?
organizowanej przez
Instytut Socjologii, kierunek Ekonomia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
która odbędzie się dnia 9 kwietnia 2014 r.
w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumana)
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
Honorowy patronat nad konferencją objął: Czytaj więcej »

SESJA EGZAMINACYJNA - semestr zimowy 2013/14

Szanowni Państwo!

Przedstawiam zgłoszone do sekretariatu Instytutu Socjologii terminy egzaminów wraz z salami. Będą one na bieżąco aktualizowane, także proszę w miarę mozliwości zapoznawać się ze zmianami. 

 

SESJA EGZAMINACYJNA (pobierz plik) AKTUALIZACJA => stan na dzień 06.02.2014 r.

Konferencja naukowa IS UKSW "Chrześcijanin jako obywatel i przedsiębiorca. KNS wobec współczesnych wyzwań" - 26.03.2014

Z A P R A S Z A M Y
 
do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt.
"Chrześcijanin jako obywatel i przedsiębiorca. KNS wobec współczesnych wyzwań"
organizowanej przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która odbędzie się dnia 26 marca 2014 r.

Zaproszenie na konferencję

 

Zaproszenie na KONFERENCJĘ:

Rola organizacji trzeciosektorowych w rozwoju lokalnym
- z doświadczeń badań socjologicznych nad społecznościami lokalnymi

Program konferencji

Kultury kontestacji

?  dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu

                  20?21.11.2013

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Organizacyjny Konferencji: Czytaj więcej »

Medal dla prof. Okrasy

 

Pragniemy poinformować, że pan prof. Włodzimierz Okrasa, w uznaniu za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej otrzymał medal.

Medal został wręczony na Konferencji "Statystyka-Wiedza-Rozwój" z okazji 95-lecia GUS oraz Międzynarodowego Roku Statystyki w Łodzi.

Gratulejemy!

Nagroda im. Stefana Nowaka

 

W bieżącym  roku Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny przyzna Nagrodę im. Stefana Nowaka. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.

Załączamy informację o Nagrodzie oraz jej regulamin.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów, wraz z uzasadnieniem oraz egzemplarzami ich prac,    

 w terminie do 30 listopada 2013  r. na adres: Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach