Postawy wobec religii przedsiębiorców a percepcja rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Etos polskiego przedsiębiorcy

Zespół badawczy Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierownictwem ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby zrealizował badanie na reprezentacyjnej próbie przedsiębiorców (n = 1002 respondentów zróżnicowanych pod względem wieku, płci, wykształcenia, wielkości podmiotu, branży, miejsca ulokowania przedsiębiorstwa). Czytaj więcej »

Badanie warszawskiej edycji Nocy Muzeów 2014

      Niezmiernie miło jest nam poinformować o przeprowadzeniu badań socjologicznych warszawskiej edycji Nocy Muzeów 2014. Badania odbyły się w nocy z soboty na niedzielę 17/18 maja 2014 i przeprowadzone zostały przez studentów Instytutu Socjologii UKSW w wybranych placówkach. Ankieterzy prowadzili analizę w oparciu o narzędzie badawcze skonstruowane w Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości pod kierunkeim ks. prof. dra hab. Sławomira H. Zaręby. Czytaj więcej »

PILNE! Warsztaty na kierunku Praca socjalna

Do dnia 16 maja 2014 r. dla studentów kierunku Praca socjalna istnieje możliwość zapisania się na warsztaty prowadzone przez Panią dr hab. Joannę Truszkowską oraz Panią dr Jolantę Łodzińską.

Szczegóły przedstawione są w poniższych odnośnikach:

Warsztat 1 - dr hab. Joanna Truszkowska

Warsztat 2 - dr Jolanta Łodzińska Czytaj więcej »

Podpisanie umowy ramowej o partnerstwie strategicznym oraz współpracy Instytutu Socjologii UKSW i GfK

Dnia 9 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisano umowę ramową o partnerstwie strategicznym i współpracy z koncernem GfK. Uniwersytet reprezentowali Rektor UKSW Jego Magnificencja ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński, dyrektor Instytutu Socjologii ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba oraz pracownicy Instytutu - dr Rafał Wiśniewski i mgr Marcin Zarzecki. Po stronie koncernu umowę sygnowała Pani Agnieszka Sora ? Członek Zarządu, w obecności Pani Dyrektor Katarzyny Żakowskiej i Pani Dyrektor Sylwii Nowak. Czytaj więcej »

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion. Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures and Regulations in Culture, Law and Economy - Warsaw, 12-13 May 2014

 

From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion.

Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures and Regulations

in Culture, Law and Economy

Warsaw, 12-13 May 2014

 

Organizing Institutions: Czytaj więcej »

Konferencja naukowa Zespołu ds. Dobrych Praktyk WNHiS UKSW "Kobieta w nauce" - 08.05.2014 r. Warszawa

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Zespołu Dobrych Praktyk WNHiS UKSW pt. "Kobieta w nauce", która odbędzie się dnia 8 maja 2014 r. w sali 107 w budynku 23 kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3.

Zachęcamy także do zapoznania się z poniższym programem konferencji.

 

Konferencja naukowa "Kobieta w nauce" - program

 

Informacja o zajęciach dra Wojciecha Klimskiego w dniu 30.04.2014 r.

W najbliższą środę 30.04.2014 r. zajęcia z przedmiotu Struktury społeczne (8:00 - 9:30, sala 106) są odwołane z powodu wyjazdu prowadzącego - dra Wojciecha Klimskiego - na konferencję naukową.

Zajęcia zostaną odpracowane dnia 14.05.2014 r. (środa) w godz. 7:00 - 9:30 w sali 106.

Życzenia Wielkanocne A.D. 2014

Stopień naukowy doktora socjologii dla Pana Wojciecha Klimskiego

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pracownik Instytutu Socjologii UKSW - Pan Wojciech Klimski w dniu 9 kwietnia obronił dysertację doktorską pt. "Doktryna i przepowiadanie kaznodziejskie Kościoła Katolickiego w Polsce jako konteksty wiary współczesnych Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne" i uzyskał stopień naukowy doktora socjologii.

Obrona odbyła się w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.  Czytaj więcej »

Syndicate content