Odwołanie zajęć dydaktycznych w godz. 9:45 - 11:15 w dniu 12.10.2018 r.

W związku z organizowanym w dniu 12 października br. (piątek) zebraniem pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z Kolegium Rektorskim, odwołuje się zajęcia dydaktyczne na Wydziale od godz. 9:45 do 11:15

Zajęcia na kierunku Praca socjalna

Niniejszym informujemy o tymczasowym odwołaniu następujących przedmiotów na kierunku Praca socjalna:

Wprowadzenie do pracy socjalnej (wykład)

Poradnictwo (wykład)

Teorie pracy socjalnej

Instytucje wsparcia społecznego Czytaj więcej »

Termin składania pracy dyplomowych

Rozliczenie praktyk studenckich na kierunku Praca socjalna

Drugi termin rozliczenia praktyk dla pracy socjalnej: 26.09.2018 r. (środa), godz. 10.00, sala 316, bud. 23.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Termin popraw z przemiotów dra Grzegorza Gałka

Niniejszym informujemy, że poprawy z przedmiotów: Podstawy prawa, Polityka gospodarcza i Rynek energii, prowadzonych na kierunku Ekonomia przez dra Grzegorza Gałka, zaplanowano na poniedziałek 24 września br., godz. 17:00 w auli 105 bud. 23. 

Rozliczenie praktyk studenckich

Ostateczny termin rozliczania praktyk studenckich za kończący się rok akademicki to 24 września br. po Radzie Wydziału (ok. godz. 10.30). Doktor Olga Kotowska-Wójcik zaprasza z poprawnie wypełnionymi dokumentami.
 

Informacja dla osób rozliczających praktyki zawodowe

Dr Olga Kotowska-Wójcik zaprasza w dniu 10 września br. (poniedziałek) do sali 421 w godz. 13:00 - 14:00.

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na semestr letni 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

=> I etap rekrutacji: do 09.10.2018 - składanie przez studentów wniosków w USOS web;

=> II etap rekrutacji: 15-22.10.2018 - egzaminy językowe w SJO

=> III etap rekrutacji: 22-25.10.2018 - posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów Czytaj więcej »

Spotkanie organizacyjne dla I roku

Zapraszamy na spotkanie z władzami dziekańskimi oraz obowiązkowe szkolenia bhp dla studentów I roku kierunków prowadzonych w Instytucie Socjologii >>> (pobierz plik)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach